Runkolukitus on pyörätelineen perusominaisuus

Runkolukitus on pyörätelineen perusominaisuus

posted in: Yleinen | 0

Polkupyörä tarvitsee varkaussuojaa

Pyöräilyn yleistyminen lisää myös pyörävarkauksia. Varkauden kohteita tulee enemmän saataville ja varastettujen pyörien myyntimahdollisuudet kasvavat. Polkupyörät ovat erityisen alttiita varkauksille, koska ne ovat helppoja kuljettaa ja niiden osat ovat tarkoitettu helposti irrotettaviksi. Polkupyörät ja niiden osat ovat vaikeasti jäljitettävissä, koska niissä on vähän jos lainkaan helposti havaittavia yksilöiviä tunnusmerkkejä.

Pyörävarkaus ei ole ainoastaan välitön taloudellinen menetys, vaan sillä on merkittäviä tunnevaikutuksia. Tutkimusten mukaan kaksi lyhyellä ajalla koettua pyörävarkautta saa lähes varmasti lopettamaan pyöräilyn, ja toisaalta, joka neljäs varkauden kohteeksi joutunut lopettaa pyöräilyn. Pyörävarkauden pelon takia moni tekee hyötymatkoja huonommalla pyörällä kuin haluaisi, mikä osaltaan heikentää pyöräilyn houkuttelevuutta. Pyöriä ei myöskään pysäköidä paikkoihin, joissa varkaudet ovat yleisiä.

Näillä henkisillä vaikutuksilla voi olla jopa suurempi taloudellinen kokonaismerkitys kuin varastetun polkupyörän tai varusteiden suora arvo.

Polkupyörä on joukko osia ja varusteita, jotka ovat suoraan kiinni rungossa tai toisissaan. Polkupyörä on tehty käsityökaluilla koottavaksi ja purettavaksi. Lähes kaikki aikuiset ihmiset osaavat ajaa polkupyörällä. Lisäksi polkupyörä on tavanomaisista kulkuneuvoista kevyin. Näiden syiden takia kaikille pitäisi olla täysin selvää, että pyörän varastaminen voidaan estää vain lukitsemalla se hyvin rungostaan esineeseen, joka estää pyörän pois kantamisen ja sen käyttämisen.

Pyörätelineet estämässä varkauksia

Kun pyörä pysäköidään telineeseen, ainoa järjellinen lukitustapa on sen lukitseminen itse telineeseen. Koska turvallinen lukitus on yksi pyörätelineen perustehtävistä, on suorastaan ihmeellistä kuinka huonosti se usein on toteutettu. Paljon painotetaan esimerkiksi kahdenlukon käyttömahdollisuutta, kun ensimmäistäkään lukkoa ei voi käyttää asianmukaisesti.

Usein ongelmana on, että pyörän lukitsemista ei telineessä ole huomioitu millään tavalla. Eturenkaasta pyörää tukevissa telineissä ei yleensä ole mitään käytännöllistä mahdollisuutta lukita pyörän runkoa.

Toinen merkittävä ongelma on se, että lukitseminen on liian vaikeaa ja jää siksi tekemättä. Erityisesti tulee miettiä tilannetta, kun kaikki pyöräpaikat ovat käytössä. Onko pyörien lukitus edelleen helppoa ilman piirinmestaruustason voimisteluliikkeitä? Onko järjestelyssä riittävästi tilaa myös XL-kokoiselle pyöräilijälle? Onko lukituskohtia kaikille pyörille?

putkenkatkaisija
Teräspyöröputken seinämävahvuus 3mm. Putkenkatkaisija alle 20 € . Katkaisuaika 3,5 minuuttia.

Kolmas ja vaikeammin arvioitava asia on telineen mekaaninen kestävyys. Moni näennäisesti turvallisen oloinen teline onkin osoittautunut varkausturvaltaan vähäiseksi. Joissain telineissä lukitukseen tarkoitettu osa on kiinnitetty tavallisilla ruuveilla ja ruuvien avaamisen jälkeen lukon voi yksinkertaisesti pujottaa telineestä irti. Karkaisemattomat ketjut voidaan nopeasti leikata poikki pulttipihdeillä ja tukevankin oloiset pyöröputket katkeavat ääneti putkileikkureilla.

Varkausturva ei saa vaarantua muutaman minuutin huomaamattomalla käsityökalujen käytöllä.

Turvallisen lukituksen periaatteet

Perusajatus on, että polkupyörän omistaja voi itse määrittää pyöränsä varkausturvan tason hankkimallaan lukolla.

Tämä on mahdollista kun

1) Polkupyörän runko on helppo lukita telineeseen

  1. Onko telineessä ollenkaan runkolukitusmahdollisuutta?
  2. Onko rungon lukitseminen helppoa, silloinkin kun telineen kaikki pyöräpaikat ovat käytössä?

2) Teline on lukituksen vahvin osa

  1. Ruuvikiinnitykset eivät mahdollista polkupyörän irrottamista telineestä.
  2. Pyöröputket eivät ole osana lukitusta.
  3. Lukituksen osana ei ole muita mekaanisesti heikkoja, käsityökaluilla helposti rikottavia tai irrotettavia osia, kuten karkaisemattomia ketjuja.

Pyörävarkaan välineet

Esimerkkejä käsityökaluista, joiden avulla tehtyä varkausyritystä pyörätelineen tulee kestää useita minuutteja:

Ruuvimeisselit ja -avaimet

ruuvimeisseli

Kiinto- ja hylsyavaimet

kiintoavain

Pulttipihdit

pulttisakset

Lyhyet vääntö-/sorkka-/purkuraudat

sorkkarauta

Putkileikkuri

putkileikkuri

Vasara

vasara

Saha

saha

Taltta

taltta