Ota täysi hyöty pyöräliikenteestä

Ota täysi hyöty pyöräliikenteestä

posted in: Yleinen | 0

Tiivistyvä rakentaminen kaupungeissamme seuraa muun Euroopan kehitystä. Tilantarve on yhteinen ongelma rakentamiselle ja liikenteelle. Henkilöauton mahdollisuudet paikallisen liikenteen ratkaisuna heikkenevät olosuhteiden muuttuessa.

Euroopan kaupunkien tiiviissä liikenteessä pyöräily on kasvanut jo vuosia. Pyöräliikenne on tilatehokasta ja nopeaa, se tarjoaa vapaan liikkumisen suurimmalle osalle ihmisistä. Henkilöautoilun edut heikkenevät siihen liittyvien kustannusten noustessa ja tarpeiden vähentyessä. Polkupyörä korvaa yhä useammin henkilöauton paikallisliikenteen välineenä.

Saavutettavuus on yksi kiinteistön päävaatimuksista ja merkittävä kilpailutekijä. Pysäköinti linkittää kiinteistön osaksi pyöräliikennettä. Pyöräliikenteen vahva leimaaminen kestävään kehitykseen ja yksilön hyvinvointiin piilottaa sen muut tärkeät mahdollisuudet – miten se erittäin kustannustehokkaasti parantaa saavutettavuutta.

  • Pienet rakentamisen ja ylläpidon kulut.
  • 6-8 kertaa parempi tilatehokkuus henkilöautoiluun verrattuna niin liikenteessä kuin pysäköinnissäkin.
  • 5-7 km etäisyyksille asti yhtä nopea tai nopeampi kuin muut kulkutavat kaupungissa.
  • Vapaa liikkuminen ilman aikatauluja suoraan haluttuun kohteeseen.
  • Polkupyörä on edullinen, lähes kaikkien ihmisryhmien liikenneväline.

Tarvelähtöisiä ratkaisuja kiinteistön omistajille, rakentajille ja suunnittelijoille

TarpeetPedalSlot on kartoittanut käyttäjien ja pyöräpysäköinninjärjestäjien tarpeet ja kehittänyt niihin monipuolisia ratkaisuja. Projektikohtaisen toiminnan ansiosta kuhunkin kohteeseen toteutetaan sen tarpeiden mukaiset telineet.

Pyöräpysäköinnissä on paljon toimijoita, joilla on omat tarpeensa, lisäksi tarpeet voivat olla osittain ristiriitaisia.

Juha Rinne kertoo: ”Meille on tärkeää, että asiakkaidemme ja käyttäjien tarpeet on tunnistettu ja voimme erilaisilla asennus-, ulkoasu-, sijoittelu- ja muilla ratkaisuilla toteuttaa kuhunkin kohteeseen parhaat pyörätelineet. Asiakkaidemme etu on käyttäjäystävällinen, turvallinen pyöräpysäköinti”.

 

Pyöräpysäköinnissäkin kaikkein tärkeintä on käyttäjien tyytyväisyys. Suomessa tätä ei usein ymmärretä ja tässä on erinomainen mahdollisuus parantaa kiinteistön saavutettavuutta, esimerkiksi lähikauppa voi hyvällä pyöräpysäköinnillä kasvattaa asiakasvirtaa.

Vastaavasti ensimmäisten autojen pysäköintitalojen rakentamisessa tehtiin virheellisiä toteutuksia. Koska pysäköintitalot olivat kalliita sijoituksia, osa niistä toteutettiin ahtaiksi. Monet kuljettajat kokivat pysäköinnin niihin liian vaikeaksi ja joutuivat pysäköimään muualle. Näiden pysäköintitalojen käyttöastetta on myöhemmin jouduttu parantamaan väljemmillä järjestelyillä.

Onneksi laadukkaan pyöräpysäköinnin järjestäminen on monikertaisesti tilatehokkaampaa ja halvempaa verrattuna autopysäköintiin.

Tutustu PedalSlot ratkaisujen mahdollisuuksiin verkkosivuilla ja tilaa PedalSlot postia. Tilaajille tarjoamme käytännöllisiä ohjeita käyttäjäystävällisen pyöräpysäköinnin järjestämiseen ja neuvoja PedalSlot ratkaisujen hyödyntämiseen.