Pyörävarkaus on yleisin suomalaiseen kohdistuva rikos

Pyörävarkaus on yleisin suomalaiseen kohdistuva rikos

posted in: Yleinen | 0

Pyörävarkaudet ovat ilmiö, jolla on paljon suurempi merkitys kuin varkauksissa menetettyjen pyörien arvo. Pyörän omistajan omilla toimilla on varkauksien ehkäisemisessä suuri merkitys, mutta samoin on infrastruktuurilla ja julkisilla toimijoilla. Nykyään pyörän omistaja joutuu suorastaan epäreiluihin tilanteisiin, joissa hänen polkupyörä on erittäin helppo varastaa.

Pyörävarkaudet ovat laaja ilmiö

Pyörävarkauksilla on suuri merkitys. Vain pieni osa rikoksista ilmoitetaan poliisille. Helsingin Yliopiston tekemän kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan lähes 13% kotitalouksista on varastettu polkupyörä vuonna 2016. Polkupyöriä varastettiin kymmenkertainen määrä autoihin verrattuna.
Vaikka aivan viimevuosina pyörävarkauksien kokonaismäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, hieman pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna tilanne on selvästi huonontunut. Muualla maailmassa pyörävarkauksia, niiden vaikutusta ja niiden vähentämistä on tutkittu jo kymmeniä vuosia. Suomessa ei pyörävarkauksista ole tehty kunnollista tutkimusta.

Varkaus vaikuttaa monella tapaa

Varastettujen polkupyörien keskimääräinen arvo on noussut, mutta moneen muuhun omaisuusrikokseen verrattuna yksittäisestä varkaudesta aiheutunut suora taloudellinen menetys on pieni ja siksi pyörävarkaudet jäävät muiden rikosten varjoon. Pyörävarkauksien todellinen merkitys selviää vasta kun asiaa tarkastellaan ilmiönä, kuinka montaa se koskettaa, kuinka laajasti se vaikuttaa ja mikä on näiden vaikutusten taloudellinen merkitys. Yksittäisenä tapauksena ja ilmiönä pyörävarkaudella on monia vaikutuksia yksilöön, paikalliseen yhteisöön, lailliseen liiketoimintaan ja yhteiskuntaan.

Varastetun pyörän omistajan liikkuminen vaikeutuu. Hänen on käytettävä muita kulkutapoja, kunnes korvaava polkupyörä on käytössä. Oma vaivansa on varkauteen liittyvien asioiden hoitaminen. Suoria käytännöllisiä ja taloudellisia haittoja suurempia voivat olla henkiset vaikutukset. Pyörävarkaus on loukkaus itsemääräämistä ja vapautta kohtaan. Usein uhri myös kokee syyllisyydentuntoa tapahtumasta, vaikka syyllisyys on kokonaan ja yksiselitteisesti rikoksen tekijällä. Muualla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että merkittävä osa pyörävarkauden uhreista jättää hankkimatta korvaavan polkupyörän. Pyöräilystä luopumisella on suuri vaikutus henkilön elintapoihin.

Paikallisesti pyörävarkaudet usein leimautuvat tiettyihin alueisiin ja paikkoihin, vaikka varkauksien määrissä ei olisikaan eroja. Tällainen leima luo turvattomuudentunteen aluetta kohtaan ja erityisesti rajoittaa pyöräliikennettä alueella. Kuten eräs työmatkapyöräilijä kertoo: ”Kuljen kahdenkilometrin työmatkani tavallisesti polkupyörällä. Mutta jos menen esimerkiksi kahdeksi päiväksi Helsinkiin, en uskalla jättää pyörääni tänne parkkiin, vaan tulen autolla.” Myös paikalliset liikkeet kärsivät alueen huonosta maineesta. Sen sijaan pyöräkauppiaiden uskoisi hyötyvän, kun varastetulle pyörälle hankitaan korvaaja, mutta todellisuudessa pyörävarkaudet haittaavat pyörien myyntiä. Varkauden pelko estää ihmisiä hankkimasta haluamaansa polkupyörää. Sen sijaan hankitaan halvempi malli, jonka uskotaan olevan varkaan silmissä vähemmän houkutteleva ja jonka varastaminen on pienempi menetys. Pahimmassa tapauksessa pyöräkauppa jää kokonaan tekemättä.

Pyöräliikenne tukee monia valtion, maakuntien ja kaupunkien kestävänkehityksen ja hyvinvoinnin tavoitteita. Onnistuneet pyöräliikenneinvestoinnit palautuvat yhteiskunnan kassaan moninkertaisina verrattuna moniin muihin investointeihin. Pyöräväylien rakentamisesta ei saada täyttä hyötyä, jos ihmiset eivät uskalla pysäköidä pyöriään. Näiden tavoitteiden vaarantuminen on useissa kaupungeissa johtanut päättäväisiin toimenpiteisiin pyörävarkauksien ehkäisemiseksi.

Pyörävarkaus ei ainoastaan loukkaa pyörän laillisen omistajan oikeuksia, vaan se ruokkii muuta rikollisuutta, esimerkiksi huumeiden käyttöä. Varastetun pyörän tai sen osien ostaja voi syyllistyä varastetun omaisuuden kätkentään, eikä hänelle synny laillista omistusoikeutta. Poliisin on vaikeaa selvittää pyörävarkauksia ja palauttaa varastettu pyörä sen omistajalle. Monet eivät usko poliisin kykyyn löytää varastettua pyörää, eivätkä edes tee rikosilmoitusta. Myös pyörän tunnistetiedot voivat olla niin puutteellisia, että niiden avulla ei löydettyä pyörää voida palauttaa sen omistajalle. Jos varasta ei saada kiinni itse teosta, ei häntä usein voida tuomita varkaudesta vaan ainoastaan kätkentä-rikoksesta, jonka rangaistukset ovat lievemmät. Pyörävarkauksien selvittäminen vaikuttaa tehottomalta, mikä syö kansalaisten luottamusta viranomaisiin.

Polkupyörä on helppo varastaa ja rahastaa

Rikollisen näkökulmasta polkupyörän varastaminen on houkuttelevaa. Tarjontaa on paljon, varastaminen nopeaa ja yksinkertaista, kiinnijäämisen riski on pieni ja myynti helppoa. Mahdolliset rangaistuksetkin jäävät usein merkityksettömiksi. Vaikka hyöty yksittäisestä varastetusta pyörästä on tavallisesti kymmeniä euroja tai muutamia satasia, on toisaalta riski seuraamuksista lähes olematon ja varkauksia ehtii tekemään monta lyhyen ajan sisällä.

Miten näissä olosuhteissa voi estää oman polkupyörän varastamisen? Muualla tehtyjen tutkimusten mukaan oleellisinta on tehdä varastaminen mahdollisimman vaikeaksi lukitsemalla polkupyörä hyvin. Jokainen polkupyörä on lukittava itsenäisesti – runko on lukittava suoraan pyörätelineeseen ja arvokkaat osat lukittava joko telineeseen tai pyöränrunkoon. Hyvin käytännöllisen lisäsuojan saa osalukoilla, jotka korvaavat tavalliset ruuvit, mutterit ja pikalinkut. Hyvän osalukon avaamiseen tarvitaan sarjoitettu avain, mikä tekee luvattoman osien irrottamisen erittäin vaikeaksi. Osalukkojen (esimerkiksi Pitlock ja Hexlox) ansiosta riittää kun polkupyörän rungon lukitsee yhdellä kunnollisella lukolla.

Lontoossa, Montrealissa, Los Angelesissa ja monessa muussa suurkaupungissa pyörävarkauksien ehkäisyyn on suhtauduttu vakavasti jo vuosia. Siellä on ymmärretty, etteivät pyöräilijät yksin voi ratkaista tätä ongelmaa, vaan se vaatii toimijoiden yhteispeliä. Kunnollinen varkaussuoja saadaan aikaiseksi vain kunnollisella lukituksella. Siksi kaupungit ja kiinteistöt investoivat kestäviin runkolukittaviin telineisiin ja opastavat hankkimaan asiallisia lukkoja sekä neuvovat niiden käytössä. Lisäksi kaupungit estävät varastettujen pyörien kauppaa kampanjoimalla pyörien rekisteröinnin puolesta ja opastamalla tunnistamaan varastettujen pyörien myyjät.

Jos Suomessa halutaan rajata pyörävarkauksien vaikutusta, on toimenpiteet kohdistettava skaalautuviin varkauksia ennalta ehkäiseviin ratkaisuihin. Muualla kehitetyt ratkaisut ovat erinomainen lähtökohta.