Kävelyn ja pyöräilyn taloudelliset hyödyt

Kävelyn ja pyöräilyn taloudelliset hyödyt

posted in: Yleinen | 0

Kansainvälisten tutkimusten mukaan ei ole selvää vaikuttaako kulkutapa kaupan asiakkaan kertaostosten arvoon. Suomeksi sanottuna, ei siis ole varmaa maksaako kävellen (ilman kulkuvälinettä liikkuva), pyörällä, linja-autolla, taksilla vai omalla autolla kulkeva asiakas suurimman summan ostoksistaan. Joissain tutkimuksissa on päädytty siihen, että kertaostoksen arvo on omalla autolla kulkevalla suurin, mutta pyörällä tai kävellen kulkevat ovat lojaalimpia asiakkaita ja käyvät yhden kuukauden aikana useammin kaupassa. Lopputulema on, että yksittäinen pyörällä tai kävellen kulkeva asiakas tuo kaupalle suuremman liikevaihdon. Tämä on itsestäni hämmästyttävää, koska mukanani on aina sama lompakko ja samat tarpeet, kuljenpa kauppaan millä tapaa tahansa.

Transport for London on Suur-Lontoon julkishallinnon alainen yhtiö, joka vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä – metro, kaksikerroksiset linja-autot, jne. Transport for London on koostanut lukuisista tutkimuksista koosteen, joka paljastaa joukon kävelyn ja pyöräilyn taloudellisista hyödyistä. Tässä on muutamia poimintoja.

Vahvistaa pääkatujen ja paikalliskeskusten elinvoimaa

Kävelyn ja pyöräilyn parantaminen voivat kasvattaa vähittäismyyntiä jopa 30%.
Verrattuna autoilijoihin, kävellen ja pyörällä liikkuvat ihmiset käyvät keskuskaduilla useammin ja viipyvät siellä kauemmin. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen ansiosta ihmisten pysähtelyt, istumiset ja kanssakäymiset kaduilla lisääntyivät 216%. Kävelyyn, pyöräilyyn ja ajanviettoon sopivat kadut houkuttavat enemmän kauppoja ja lisäävät katujen elinvoimaa.

Verrattaessa pysäköinnin tuottavuutta pinta-alaa kohden pyöräpysäköinti tuottaa viisinkertaisen vähittäismyynnin autojen pysäköintiin verrattuna.

Liikkeiden toiminnasta vastaavat yleensä yliarvioivat autoliikenteen merkitystä, esimerkkinä Lontoon Waltham Forest: autoilevien asiakkaiden määräksi arvioitiin 63%, kun asiakkaista vain 20% kertoi tulleensa yksityisautolla.

Vähentää sairauspäiviä ja lisää tuottavuutta

Fyysisesti aktiivisilla on 27% vähemmän sairauspäiviä työtovereihinsa verrattuna. Säännöllisesti kävellen tai pyörällä liikkuvien on osoitettu myös olevan tuottavampia ja nauttivan enemmän työstään.

54% työpyöräilijöistä kokevat tuntevat itsensä työmatkalla iloisiksi ja energisiksi.

Houkuttelee työntekijöitä ja yrityksiä

Hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet ovat tärkeitä työntekijöiden hankinnassa ja sitouttamisessa. Ihmiset haluavat asua ja työskennellä alueella, joka tarjoaa hyvän elämän laadun. Useille tämä tarkoittaa paikkoja, joissa voi kävellä ja pyöräillä.

Nuoremmat sukupolvet ovat aikaisempia ympäristötietoisia ja käyttävät vähemmän henkilöautoa.

Yritykset suosivat toimistoja, joissa on erinomaiset tilat polkupyöräilijöille.

”Cycling is a fundamental part of the future city and has been a critical factor in Google’s decision to invest in King’s Cross and London. Cycling has an important role to play in attracting and retaining talent.” – Dan Cobley, former CEO of Google UK.

Estää ruuhkautumista

Liikenteenvälistyskapasiteetti lasketaan ihmisinä – ei autoina. Lontoon uudet pyöräkaistat ovat joillain kaduilla auttaneet lisäämään 5% enemmän ihmisiä ruuhka-aikana.

Kadulla YKSI auto vie saman tilan kuin VIISI pyöräilijää tai 20 kävelijää tai 12 pysäköityä polkupyörää. Tampereella henkilöautossa kulkee keskimäärin 1,3 ihmistä.

Blackfriars:in silta aamuruuhkassa kello 8:00 – 9:00: KAHDEN autokaistan kapasiteetti on 1520 ihmistä tunnissa ja YHDEN pyöräkaistan kapasiteetti on 1938 ihmistä tunnissa.

Laajat taloudelliset hyödyt

Kävelyyn ja pyöräilyyn investointi voi estää miljardien arvosta terveys- ja ympäristöongelmia.

Pyöräily tukee Ison-Britannian taloutta yli kolminkertaisesti terästeollisuuteen verrattuna.

Keskimääräinen hyötysuhde kävelyn ja pyöräilyn edistämisen projekteissa on 13:1.

Auttaa kaikkia jakamaan hyödyt

Hyötyliikunta lisää paikkojen saavutettavuutta ja osallistaa ihmisiä. Kävelyn ja pyöräilyn helpottamisen ansiosta lähes kaikki voivat nauttia näistä hyödyistä.

81% Lontoolaisista kertoo voivansa pyöräillä mukaan lukien vanhukset ja vammaiset.

Lopuksi

Pyöräilyn taloudellisten hyötyjen tutkimisessa on vielä paljon työtä, mutta onneksi tutkimusten määrä ja tutkittavat alueet kasvavat koko ajan. Olisi mielenkiintoista tietää mm. rakentamisen säästöt yrityksille ja yhteiskunnalle, kun ajoneuvojen tarvitsema tila vähenee.

Edellä on esitetty vain joitain poimintoja Transport for London:in tekemästä koosteesta. Kooste kannattaa katsoa yksityiskohtaisesti läpi ja miettiä mitä taloudellisia etuja kävely- ja pyöräliikenteestä on omalle yrityksellesi ja itsellesi.