Suuri pyörätelinevertailu osa 1

Suuri pyörätelinevertailu osa 1

posted in: Yleinen | 0

Pysäköinnin järjestämisessä kohdistuu liian vähän huomiota pyörätelineiden laatuun. Kuluvana talvena on noussut esiin Helsingin uuden keskustakirjaston epäonnistuneet pyörätelineet. Ne antavat käyttäjälle väärän mielikuvan lukitusturvasta. Puolen euron työkalulla telineen saa purettua osiin muutamassa kymmenessä sekunnissa. Tämä on yksi osoitus siitä, ettei pyörätelineiden ominaisuuksiin suhtauduta vakavasti tai että asiaosaaminen ei ole riittävällä tasolla. Alalla on myös kovaa hintakilpailua ja hankintalähtökohtana halvin pyöräteline johtaa helposti huonolaatuiseen lopputulokseen. On ymmärrettävä paremmin – mitkä telineiden ominaisuudet ja toteutus tarjoavat käytännössä toimivat ratkaisut.

Tämä pyörätelinevertailu antaa tietoa siitä, mitä erilaisilta telineiltä voi odottaa ja mihin seikkoihin hankinnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Jokaisella on kokemuksia oman pyörän pysäköimisestä erilaisiin pyörätelineisiin. Oma polkupyörä, oma lukko ja omat tarpeet pysäköinnille voivat poiketa toisen ihmisen varusteista ja tarpeista. Siksi oma arvio pyörätelineestä voi olla aivan erilainen kuin tällä toisella ihmisellä.

Pysäköidyn polkupyörän tuenta (pyörän pystyssä sekä paikallaan pysyminen) ja varkausturva (runkolukitus) ovat pyörätelineen perustehtävät. Kun pyöräteline ei tue polkupyörää ja turvallinen lukituskin on mahdotonta, muuttuu teline absurdiksi ja ristiriitaiseksi asiaksi. Se osoittaa vain paikan, johon polkupyörät pitäisi pysäköidä ilman todellisia edellytyksiä. Siksi tässä vertailussa keskitytään erityisesti polkupyörän tuentaan ja runkolukitukseen.

Pyörätelineiden ominaisuuksia ei voi käsitellä ilman kunnon ymmärrystä siitä millainen on polkupyörä.

Arki käytössä olevista polkupyöristä ei ole tehty perustavaa tutkimusta. Toisin sanoen ei ole kunnollista tietoa millaisilla polkupyörillä suomalaiset liikkuvat. Siksi käytän polkupyörien määrittelyyn omia havaintojani suomalaisesta pyöräliikenteestä.

Polkupyöriä on hyvin monenlaisia. Niitä suunnitellaan erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille ihmisille. Jo polkupyörän käyttäjäkohtaiset varusteet voivat merkittävästi vaikuttaa, miten polkupyörää voi tukea telineessä ja miten sen saa lukittua.

Suomeksi polkupyörä on polkupyörä ja englanniksi se on bicycle – nimien perusteella polkupyörässä on kaksi pyörää ja se liikkuu polkimia polkemalla. Tähän lähtökohtaan suoraviivaisesti tarpeellisia osia lisäämällä syntyy ylemmän kuvan tutun mallinen miestenpolkupyörä. Suomessa ovat yleisiä Jopon® kaltaiset city-pyörät ja tietenkin naistenpyörät. Näissä rungon malli on avoin, niissä ei ole miestenpyörän vaakaputkea. Siksi telineen tuennan ja lukituksen ominaisuuksia tarkastellaan alemman kuvan runkomallin pohjalta.

 

Polkupyörien rengaskoot kertovat paljon pyörien eroista. Myynnissä olevien renkaiden leveydet vaihtelevat 1,8 cm ja 13 cm välillä, mutta yleisimmät leveydet ovat 3 cm ja 6 cm välillä. Koska Fatbike–pyörät ovat tavallisia myös arkiajossa, tulee telineiden sopia niillekin ja yhteensopivuusalue kasvaa 3 – 13 cm. Myös polkupyörien renkaiden ulkohalkaisijat vaihtelevat paljon. Lasten ensipyörien renkaiden halkaisija voi olla vain 30 cm, kun suurimpien pyöränrenkaiden ulkohalkaisija on yli 90 cm. Yleisesti liikenteessä pyörivien renkaiden ulkohalkaisijat katetaan kuitenkin 48 – 87 cm skaalalla (viereinen kuva).

Myös polkupyörän ulkomitat vaikuttavat merkittävästi sekä pysäköidyn pyörän tarvitsemaan tilaan että polkupyörän osien keskinäiseen sijaintiin. Näiden lisäksi varusteet, esimerkiksi etu- ja takakorit ja –laukut, sekä osien muodot ja mitat voivat vaikuttavaa miten polkupyörä sopii telineeseen. Näistä on kooste alla taulukossa.


Ominaisuus

Mitta

Vaikutus

Pituus

145-195 cm

Tilan tarve, osien keskinäinen sijoittuminen, esimerkiksi tuenta- ja lukituspisteiden sijainti

Korkeus

100-140 cm

Tilantarve, osien keskinäinen sijoittuminen

Ohjaustangon leveys

42 – 70 cm

Tilantarve

Renkaiden leveys

3 – 13 cm

Paikallinen tilantarve

Renkaiden halkaisija

48 – 87 cm

Tilan tarve, osien keskinäinen sijoittuminen

Polkimien leveys

36 – 50 cm

Paikallinen tilantarve

Ohjaustangon kori, etulaukku

Paikallinen tilantarve, esim. leveys 36 cm

Takakori, -laukut, lastenistuin

Paikallinen tilantarve, esim. leveys 40 cm

Vaihde- ja jarruvivut sekä vaijerit

Herkät osat

Levyjarrut

Herkät osat

Ketjuvaihde takana

Herkät osat

Takalokasuoja

Paikallinen tilantarve


Kaksipyöräinen polkupyörä on lähtökohtaisesti epästabiili. Ajettaessa se pysyy pystyssä ainoastaan kuljettajan tekemien ohjausliikkeiden ansiosta. Ilman kuljettajaa polkupyörä kaatuu, ellei sille ole vähintään kolmatta tukipistettä. Kun polkupyörä pysäköidään telineeseen, pitää telineen tarjota tuki pyörälle. Tähän on kolme syytä.

  1. On paljon polkupyöriä, joissa ei ole omaa pysäköintitukea.
  2. Tavanomainen pyörän oma pysäköintituki on usein epävakaa – pyörä voi kaatua sen kanssa hyvin helposti.
  3. Pyörän omaa tukea käytettäessä, pysäköidyt pyörät vievät telineessä enemmän tilaa.

Polkupyörän tuenta telineessä tapahtuu pääsääntöisesti niin, että etu- ja takarengasta kannatellaan alhaaltapäin ja lisäksi pyörää tuetaan yhdestä tai kahdesta kohtaa sivu ja/tai pituussuunnassa. Tuentatapoja on erilaisia ja tukipisteiden yhteensopivuuden voi pitkälti määrittää polkupyörän koon minimi- ja maksimiarvoilla ja huomioimalla tilantarpeet sekä polkupyörän helposti vioittuvat osat. Lukitus vaatii toisenlaisen lähestymistavan.

 

Polkupyörän kunnollinen lukitseminen on periaatteessa hyvin yksinkertainen asia ja hyvin toteutetussa pyörätelineessä se on sitä myös käytännössä. Kunnollisen lukituksen tavoite on yhdellä lukolla tehdä polkupyörän poisvieminen ammattivarkaalle kannattamattoman vaikeaksi. Täydellisesti polkupyörän tai sen osien varastamista ei voi estää. Viereisessä kuvassa on yksinkertaistettuna kunnollisen lukituksen perusperiaate – kolme suljettua lenkkiä. Vihreä lenkki vasemmalla on pyöräteline, jota varas ei voi kuljettaa mukanaan. Sininen lenkki oikealla on varkaan havittelema polkupyörä. Keltainen lenkki keskellä on telineen ja polkupyörän yhdistävä lukko. Niin kauan kuin kaikki lenkit ovat ehjiä, on polkupyörä turvassa.

Lukkoon – keltainen lenkki – liittyy useita varkausturvaan ja käytettävyyteen liittyviä asioita, joiden käsittelyyn tässä ei ole tilaa. Ilman perusteluja totean, että irrallisella U-lukolla saadaan riittävä varkausturva pienimmillä kustannuksilla ja hyvällä käytettävyydellä. Siksi telineiden lukitusominaisuuksia arvioitaessa lukolla tarkoitetaan yhtä hyvälaatuista U-lukkoa.

Tarkastellaan polkupyörää – sinistä lenkkiä – tarkemmin. Polkupyörän perusrakenteena on runko, johon käsityökaluilla kiinnitetään ja irrotetaan osat: pyörät, satula, ohjaustanko, etuhaarukka, jne.

Aiemmin todettiin, että vertailussa rungon on oltava avointa mallia, jossa ei ole miestenpyörästä tuttua vaakaputkea. Koska turvallista lukitusta ei voi tehdä irrotettavista osista, tarkastellaan itse runkoa. Tämä paljastaa, että turvalliseen lukitukseen sopiva suljettu lenkki löytyy ainoastaan satulaputken ja takahaarukan ylä- ja alaputkien muodostamasta kolmiosta. Jotta pyörävaras ei saa murtovälineilleen tukea maasta, tulee lukon olla mahdollisimman ylhäällä, ainakin 40 cm korkeammalla. Siksi ainoastaan polkupyörän satulaputki ja takahaarukan yläputket sopivat lukitsemiseen.

 

Telineen – vihreä lenkki – on tarjottava lukitukseen sopiva suljettu lenkki – lukituspiste, jokaiselle polkupyörälle niin, että polkupyörän pystyy lukitsemaan yhdellä U-lukolla satulaputkesta tai takahaarukan yläputkesta. Lukituspisteen paikkaa arvioidaan yhdessä telineen tuennan kanssa – miten polkupyörät sijoittuvat telineeseen.

Suuren pyörätelinevertailun aluksi koostin perusteet telineiden arvioinnille: millainen on polkupyörä ja mitkä ovat käytännön perusvaatimukset telineen perustoiminnallisuuksille – tuennalle ja lukitukselle. Jo näillä tiedoilla voi jokainen itse arvioida paremmin telineitä ja välttää pahimmat virheet telineen valinnassa. Seuraavassa osassa arvioin telinetyyppejä mahdollisimman kattavasti. Mukana on vajaa kymmenen erilaista telinetyyppiä.