Pyöräteline on pitkäikäinen hankinta, siksi PedalSlot panostaa kehitystyöhön pyöräpysäköinnin elinkaarikustannusten minimoimiseksi.

Ensimmäiset kustannukset syntyvät jo ennen pyörätelineiden hankintaa. Näitä kuluja ovat tilavaraus ja perustustyö. Hankintavaiheen kuluja ovat telineiden ostaminen ja asentaminen. Käytön aikana kuluja syntyy telineiden ja pysäköintialueen ylläpidosta.

Vuosien aikana edullisin vaihtoehto on telineet, joita käytetään ahkerasti ja joiden tekniset ratkaisut pienentävät elinkaaren kustannuksia.

Asennusratkaisut vaikuttavat merkittävästi perustus- ja asennuskuluihin. PedalSlot-telineiden asennusratkaisut mahdollistavat nopean asentamisen erilaisille alustoille, usein ilman erillistä perustamista.

Pysäköinnin järjestämisessä on tärkeää välttää ahtautta. Monipuoliset asennusratkaisut ja ainutlaatuinen tuenta mahdollistavat tehokkaan tilankäytön, joka ei ole pois käyttäjiltä.

Telineiden pelkistetty ulkomuoto ja vähäiset rakenteet maantasossa helpottavat pysäköintialueen siivousta ja lumen poistoa talvella. Tämä vähentää ylläpitokuluja ja varmistaa pysäköinnin ympärivuotisen käytön.
Suomalainen suunnittelu ja valmistus varmistaa rakenteiden, materiaalien ja pinnoitteiden sopivuuden pohjoisiin oloihin. Koska polkupyörä koskettaa telinettä sen sisäpuolelta, välttyvät näkyvät pinnat kulutukselta. Telineiden huoltotarvetta pienentää myös se tosiasia, ettei niissä ole liikkuvia tai joustavia osia.
Lumenauraus ja autoliikenne voivat aiheuttaa vahinkoja pyörätelineille vääntäen osan telineistä rumiksi ja käyttökelvottomiksi. Useisiin PedalSlot-telineisiin on lisäominaisuutena tarjolla yksittäin vaihdettavat pyöräpaikat. Vahinkojen korjaus on edullista ja nopeaa, koska vahingoittuneet pyöräpaikat voidaan korvata paikanpäällä.