PedalSlot-telineillä voidaan tehdä monipuolista pyöräpaikkojen sijoittelua. Erinomaisen tuennan ansiosta polkupyörät asettuvat tarkasti telineiden mukaan ja pysyvät hyvin paikoillaan:

  • Pyörät voidaan sijoittaa keskitetysti ja tilaa säästäen.
  • Vaihtoehtoisesti pysäköinti voidaan järjestää hajautetusti laajemmalle alueelle – paikkoihin, joissa on luonnollisesti tilaa.
  • Pyöräpysäköinti voidaan tarvittaessa järjestää myös hyvin kaltevilla pinnoilla.

PedalSlot-telineet eivät kuluta tilaa, vaan mahtuvat pysäköityjen pyörien alueelle. Siksi seuraavissa esimerkeissä ovat piirrettyinä vain pysäköidyt pyörät. Kuvista näkyy myös helposti tarvittavan operointitilan suunta ja tila polkupyörän takana. Esimerkeissä on käytetty suositusmittoja, joita voidaan tapauskohtaisesti muuttaa. Esimerkkien lisäksi on useita muitakin sijoittelu vaihtoehtoja, joista kerromme mielellämme lisää.

Kuvissa polkupyörän pituus on 1800 mm ja ohjaustangon leveys 600 mm. Mitat ovat Liikenneviraston ”Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu” -ohjeen mukaiset. Tyypillinen polkupyörä on kuitenkin muutaman senttimetrin lyhyempi ja vastaavasti ohjaustanko on muutaman senttimetrin leveämpi.


Kohtisuora rivi

Perinteisin tapa on järjestää pyörät riveihin. Yhdessä rivissä polkupyörät tarvitsevat tilaa polkupyörän pituuden verran 1800 mm ja operointitilana pysäköityjen pyörien taakse 2000 mm. Jos pysäköityjen pyörien etupuolella on seinä, on hyvä jättää näiden väliin vielä 100 mm tila.

Sivusuunnassa jokaiselle polkupyörälle varataan tilaa 650 mm. Mahdolliseen sivuseinään on syytä jättää vähintään 50 mm lisätila. Näillä mitoilla vierekkäisten pyörien ohjaustangot eivät mene keskenään ristiin.

Jos perättäisiä rivejä tarvitaan kolme tai enemmän, tilaa säästyy limittämällä vastakkaisten rivien etupyörät. Vaikka järjestely voi tarvita sivusuunnassa puolen pyöräpaikan verran enemmän tilaa, tehostuu tilan käyttö kokonaisuudessaan noin 20%.

PedalSlot-telineet tukevat polkupyöriä vasemmasta poljinkammesta. Ylhäältä piirretyissä pyörissä vasen poljin on korostettu tummennettuna. Pyöräpaikkojen tarkka sijainti vaihtelee malleittain. Kuvaan on piiretty Remus-pyöräpaikkojen etäisyydet 3450 mm ja 1260 mm.

Pysäköinti kohtisuoriin riveihin voidaan järjestää lähes kaikilla PedalSlot pyöräpaikkamalleilla ja asennustavoilla.


Vino rivi

Vinopysäköinti järjestetään yleensä 45° kulmaan, kuten yllä olevassa kuvassa. Suurin hyöty on tilansäästö polkupyörien pituussuunnassa. Pysäköidyt pyörät tarvitsevat tilaa 1273 mm ja operointi 1414 mm. Jos pysäköityjen pyörien etupuolella on seinä, on hyvä jättää näiden väliin vielä 100 mm tila.

Tilansäästö pituussuunnassa kasvattaa leveyssuuntaisen tilan tarvetta ja operointitilan suunta muuttuu osittain sivulle.

Jos perättäisiä rivejä tarvitaan kolme tai enemmän, tilaa säästyy limittämällä vastakkaisten rivien etupyörät. Limittämällä tilan käyttö tehostuu jopa 20%.

Vinopysäköinti voidaan järjestää myös alle 45° kulmassa. Näin voidaan muuttaa tilankäyttöä polkupyörien pituus- ja leveyssuunnissa.

Usein vinopysäköinti mainitaan tilatehokkaana tapana järjestää pysäköinti. Todellisuudessa vinopysäköinnin tehokas suunnittelu on merkittävästi suoraa pysäköintiä vaikeampaa ja epäonnistuessaan suunnittelu voi johtaa liian ahtaaseen pysäköintiin tai suurempaan tilankäyttöön. Vinopysäköinnin suunnittelussa on myös kiinitettävä erityistä huomiota kulkusuuntiin. Tarvittaessa ota yhteyttä, teemme miellellämme sijoittelusuunnitelman puolestasi.

PedalSlot-telineet tukevat polkupyöriä vasemmasta poljinkammesta. Ylhäältä piirretyissä pyörissä vasen poljin on korostettu tummennettuna. Pyöräpaikkojen tarkka sijainti vaihtelee malleittain. Kuvaan on piiretty Remus-pyöräpaikkojen etäisyydet 2334 mm ja 1203 mm.

Pysäköinti vinoihin riveihin voidaan järjestää lähes kaikilla PedalSlot pyöräpaikkamalleilla ja asennustavoilla.


Suora jono

Jonoon pysäköidyt pyörät voivat aluksi vaikuttaa huonolta järjestelyltä. Sijoittelun idea avautuu, kun hahmotetaan jonon viereen seinä tai tie. Esimerkiksi kapeassa käytävässä tai muuten ahtaalla kaupunkialueella, jono voi olla ainoa keino järjestää pysäköinti.

Pysäköidyt pyörät tarvitsevat pituuden 1800 mm lisäksi taakseen operointitilaa 500 mm. Pyörää pysäköitäessä sitä voi joutua siirtämään sivusuunnassa. Jos pysäköityjen pyörien etupuolella on seinä, on hyvä jättää näiden väliin vielä 100 mm tila.

Jonopysäköinnissä pyörät ovat luontevinta pysäköidä kulkusuuntaan.

Pysäköinti suoraan jonoon voidaan järjestää lähes kaikilla pyöräpaikkamalleilla. Koska pyöräpaikkojen etäisyys toisistaan on pitkä, kustannustehokas järjestäminen tapahtuu yleensä yhden pyöräpaikan telineillä, kuten seinätelineillä, pinta- tai uppoasennettavilla telineillä.


Vino jono

Myös jono pysäköinnin tarvitsemaa polkupyörän pituus- ja leveyssuuntaista tilaa voidaan muuttaa asettamalla polkupyörät vinoon.

Pituussuunnassa tilan säästö korostuu, koska pyörät voidaan limittää. Ylläolevassa kuvassa kulma on 20°, joka on suositeltu enimmäiskulma seinätelineille. Suurempia kulmia voidaan järjestää pinta- ja uppoasennettavilla telineillä.


Duetto

 

Duetto pysäköinnissä polkupyörät pysäköidään vastakkaisista suunnista. Telineen molemmilla puolilla tarvitaan yhtäsuuri operointitila, minkä ansiosta alueen ylläpito voidaan tehdä koneellisesti kun pyörät eivät ole telineissä.

Ylläolevassa kuvassa pyörät asettuvat niin, että niiden keskiöt ovat samalla kohtaa. Koska polkupyörän etu- ja takapyörät ovat eri etäisyyksillä keskiöstä, tarvitsevat pysäköidyt pyörät pituussuunnassa enemmän kuin yhden polkupyörän mitan.

Toinen toteutusvaihtoehto on, että telineet asemoivat vastakkaisten suuntien etu- ja takapyörät kohdakkain. Tällöin pysäköidyille pyörille tarvitaan vain yhden polkupyörän mitta, mutta tyhjän telineen tarvitsema tila kasvaa hieman.

Sivusuunnassa polkupyörien keskimääräinen etäisyys on 500 mm. Minkä takia pysäköinnin yhteydessä voi olla tarvetta nostaa pyörää tai siirtää sitä sivusuunnassa.

Duetto pysäköinti järjestyy helposti kahden pyöräpaikan Duetto-telineillä vapaastiseisovina, pinta- sekä uppoasennettavina telineinä, mutta hyvin myös telineillä jotka pohjautuvat esimerkiksi Remus-pyöräpaikkoihin.


Kaari

PedalSlot-telineillä voi järjestää myös kaarevia pyöräpysäköintejä, joissa pysäköidyt pyörät kiertävät, jotain kohdetta tai seuraavat maaston muotoa. Pysäköinnin sijoittelua kaareen voidaan muuttaa asettamalla pyörät erilaisiin kulmiin ja muuntelemalla kaaren halkaisijaa ja polkupyörien lukumääriä, kuten ylläolevat kuvat havainnollistavat. Vaihtoehtoja on lukematon määrä ja sopivin valitaan tapauskohtaisesti. Kuvista saa käsityksen minimimitoista.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa etupyörät asettuvat ympyrälle, jonka halkaisija on 600 mm, ja takapyörät asettuvat halkaisijaltaan 7800 mm ympyrään.

Oikeanpuoleisessa kuvassa pyöriä on käänetty 45°. Nyt keskellä olevan vapaantilan halkaisija on 1430 mm ja takapyörät  asettuvat halkaisijaltaan 7280 mm ympyrään.

Pysäköinnin sijoittaminen ainakin tiukempiin kaariin onnistuu ainoastaan yhden pyöräpaikan telineillä ja uppo- pinta tai seinäasennuksina.


Yksi pyöräpysäköinnin toteutuksen avainasioista on tässä esitelty sijoittelu. Valitettavan usein tyydytään tavanomaiseen rivipysäköintiin, jolloin osa pysäköinnin hyödyistä ja alueen mahdollisuuksista jää käyttämättä. Ylläolevien esimerkkien lisäksi PedalSlot-uutiskirjeen tilaajille tarjoamme tarkempaa dokumentaatiota telineiden sijoittelusta.

Osana PedalSlot-telineiden toimitusta teemme halutessanne sijoitteluehdotuksen, jotta pyöräpysäköinti myös sijoittelun kannalta on kuhunkin paikkaan paras mahdollinen.